Oct. 15, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.82 1.98 3.11
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.63 1.7 2.86
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.73 1.86 2.96
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.63 1.7 2.86
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.78 1.91 3.08
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.68 1.76 2.91
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.84 2.03 3.21
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.69 1.9 3.09
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 0.77 1.91 3.07
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 0.99 2.21 3.37
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.65 1.72 2.88
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 0.95 2.13 3.29
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.83 4.45 5.06

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.