Sep. 17, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.91 2.11 3.23
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.72 1.84 2.98
Maine Aa2/AA/AA+ 0.21 0.82 2 3.08
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.72 1.85 2.98
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.87 2.05 3.19
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.77 1.9 3.03
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.25 0.93 2.21 3.35
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.78 2.04 3.21
Pennsylvania Aa2/AA/AA+ 0.22 0.86 2.05 3.2
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.15 2.41 3.53
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.77 1.93 3.07
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.04 2.27 3.41
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1 2.77 4.19 5.18

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.