Aug. 20, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.22 0.89 2.14 3.26
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.19 0.69 1.87 3.01
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.79 2.03 3.11
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.19 0.69 1.88 3.01
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.21 0.84 2.08 3.23
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.19 0.74 1.94 3.06
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.29 0.97 2.25 3.39
New York Aa2/AA/AA 0.22 0.75 2.07 3.24
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.21 0.83 2.1 3.23
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.29 1.12 2.44 3.56
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.21 0.74 1.96 3.1
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.34 1.01 2.3 3.44
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 0.99 2.87 4.12 5.06

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.