Jul. 9, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1.01 2.12 3.4
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.78 1.84 3.15
Maine Aa2/AA/AA+ 0.23 0.9 2.02 3.25
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.78 1.85 3.15
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.98 2.1 3.39
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.83 1.92 3.2
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.1 2.24 3.55
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.91 2.11 3.46
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.94 2.08 3.35
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.24 2.38 3.7
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.83 1.93 3.24
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.1 2.27 3.58
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.93 4.14 5.08

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.