Jul. 2, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1.02 2.18 3.41
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.79 1.86 3.16
Maine Aa2/AA/AA+ 0.23 0.91 2.04 3.26
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.79 1.88 3.16
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.99 2.13 3.4
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.84 1.94 3.21
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.11 2.26 3.56
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.92 2.13 3.47
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.95 2.1 3.36
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.25 2.41 3.71
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.84 1.95 3.25
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.11 2.29 3.59
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.94 4.16 5.11

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.