Jun. 18, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1.01 2.14 3.42
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.79 1.87 3.17
Maine Aa2/AA/AA+ 0.23 0.91 2.05 3.27
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.79 1.89 3.17
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.99 2.12 3.41
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.84 1.95 3.22
New Jersey Aa3/AA-/AA- 0.33 1.14 2.27 3.57
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.92 2.12 3.48
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.95 2.12 3.37
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.25 2.42 3.72
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.84 1.96 3.26
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.35 1.11 2.3 3.6
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.84 4.17 5.12

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.