Jun. 4, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 0.94 2.03 3.3
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.75 1.79 3.08
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.82 1.91 3.18
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.75 1.81 3.08
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.9 2.01 3.3
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.8 1.87 3.13
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 0.99 2.13 3.51
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.88 2.01 3.36
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.91 2.02 3.27
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.17 2.34 3.63
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.8 1.88 3.17
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.07 2.22 3.51
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.55 3.94 4.95

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.