May. 14, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 0.94 2.01 3.31
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.76 3.09
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.83 1.93 3.25
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.76 1.78 3.09
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 0.92 1.95 3.3
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.81 1.84 3.14
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1 2.09 3.52
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.89 1.98 3.36
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.9 1.97 3.28
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.16 2.31 3.64
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.81 1.85 3.18
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.08 2.19 3.52
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.56 3.85 4.87

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.