Apr. 30, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.25 1 2.1 3.45
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.82 1.87 3.25
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.89 2.04 3.41
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.82 1.89 3.25
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1 2.09 3.48
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.87 1.95 3.3
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.33 1.09 2.2 3.68
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.95 2.09 3.55
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.95 2.08 3.44
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.3 1.23 2.44 3.8
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.87 1.96 3.34
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.35 1.14 2.3 3.68
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.35 2.62 3.96 5.08

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.