Apr. 16, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.05 2.27 3.63
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 0.87 2 3.35
Maine Aa2/AA/AA+ 0.18 0.94 2.17 3.51
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 0.87 2.02 3.35
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 1.05 2.22 3.58
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 0.92 2.08 3.4
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 1.12 2.32 3.78
New York Aa2/AA/AA 0.23 1 2.23 3.65
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 1.02 2.21 3.54
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.26 2.5 3.83
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.92 2.09 3.44
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.19 2.43 3.78
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.33 2.92 4.09 5.22

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.