Apr. 9, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.16 2.37 3.64
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 0.98 2.16 3.42
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 1.03 2.33 3.58
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 1.16 2.38 3.65
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 1.16 2.38 3.65
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 1.03 2.24 3.47
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 1.23 2.48 3.85
New York Aa2/AA/AA 0.23 1.11 2.39 3.72
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 1.13 2.35 3.61
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.37 2.66 3.9
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 1.03 2.25 3.51
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.3 2.59 3.85
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.33 3.08 4.41 5.34

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.