Mar. 26, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 1.2 2.5 3.64
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 1.02 2.25 3.42
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 1.07 2.42 3.58
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 1.02 2.27 3.42
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 1.2 2.49 3.64
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 1.07 2.33 3.47
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 1.27 2.55 3.85
New York Aa2/AA/AA 0.23 1.15 2.48 3.72
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.19 1.17 2.44 3.61
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.41 2.75 3.9
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 1.07 2.34 3.51
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.34 2.68 3.85
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.33 3.12 4.5 5.34

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.