Mar. 5, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.88 2.14 3.49
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.17 0.69 1.89 3.25
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.75 2.07 3.43
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 0.7 1.92 3.27
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 0.83 2.13 3.49
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 0.74 1.96 3.32
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 0.95 2.2 3.7
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.83 2.14 3.57
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.18 0.84 2.09 3.46
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.09 2.42 3.72
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.75 1.99 3.36
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1.02 2.33 3.7
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.33 2.65 4 4.92

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.