Feb. 13, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.86 2.08 3.53
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.17 0.66 1.85 3.28
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.77 2.04 3.45
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 0.68 1.87 3.29
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 0.83 2.11 3.51
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 0.72 1.93 3.34
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 0.93 2.17 3.72
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.8 2.07 3.59
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.83 2.06 3.48
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.07 2.3 3.72
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.73 1.96 3.38
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 1 2.3 3.72
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.33 2.68 3.97 4.89

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.