Feb. 6, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa3/AA/AA 0.23 0.84 1.9 3.39
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.18 0.66 1.69 3.14
Maine Aa2/AA/AA+ 0.2 0.75 1.86 3.3
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.18 0.66 1.69 3.14
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.2 0.81 1.9 3.37
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.18 0.7 1.75 3.19
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.31 0.91 2.03 3.57
New York Aa2/AA/AA 0.23 0.78 1.89 3.39
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.2 0.8 1.88 3.34
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.28 1.05 2.12 3.57
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.2 0.71 1.78 3.23
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.33 0.98 2.12 3.57
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.38 2.76 3.79 4.74

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.