Jan. 9, 2012
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.25 1.02 2.07 3.73
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.87 1.85 3.52
Maine Aa2/AA/AA+ 0.22 0.97 2.02 3.69
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.2 0.87 1.87 3.54
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.22 1.02 2.09 3.81
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.2 0.9 1.9 3.57
New Jersey Aa3/AA?/AA- 0.33 1.12 2.21 3.97
New York Aa2/AA/AA 0.25 0.99 2.07 3.84
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.22 0.99 2.07 3.74
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.32 1.31 2.35 4.02
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.22 0.91 1.97 3.64
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.45 1.25 2.37 4.02
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.4 2.97 4.1 5.06

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.