Dec. 12, 2011
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.3 1.1 2.2 3.9
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.25 0.95 1.97 3.67
Maine Aa2/AA/AA+ 0.27 1.05 2.12 3.84
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.25 0.95 1.97 3.69
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.27 1.13 2.17 3.99
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.25 1 2.02 3.72
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.38 1.3 2.45 4.11
New York Aa2/AA/AA 0.3 1.09 2.17 3.99
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.27 1.1 2.16 3.89
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.37 1.39 2.45 4.19
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.27 0.99 2.07 3.79
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.5 1.33 2.47 4.17
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.45 3 4.02 5.29

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.