Nov. 28, 2011
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.3 1.33 2.47 4.02
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.25 1.14 2.22 3.73
Maine Aa2/AA/AA+ 0.27 1.24 2.37 3.9
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.25 1.14 2.22 3.75
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.3 1.34 2.46 4.08
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.25 1.19 2.27 3.78
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.38 1.49 2.71 4.17
New York Aa2/AA/AA 0.34 1.29 2.49 4.1
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.29 1.29 2.43 3.95
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.37 1.6 2.77 4.32
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.27 1.18 2.32 3.85
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.5 1.52 2.72 4.23
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.45 3.29 4.42 5.4

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.