Nov. 21, 2011
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.3 1.36 2.54 4.06
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.25 1.17 2.29 3.77
Maine Aa2/AA/AA+ 0.27 1.27 2.44 3.94
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.25 1.17 2.29 3.79
Massachusetts Aa1/AA+/AA+ 0.3 1.37 2.53 4.13
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.25 1.22 2.34 3.82
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.38 1.52 2.78 4.21
New York Aa2/AA/AA 0.34 1.32 2.56 4.14
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.29 1.32 2.52 3.98
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.37 1.63 2.84 4.36
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.27 1.21 2.39 3.89
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.5 1.55 2.79 4.27
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.45 3.32 4.49 5.44

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.