Sep. 12, 2011
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.25 1.01 2.3 3.84
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.2 0.85 2.08 3.67
Maine Aa2/AA/AA+ 0.24 0.93 2.22 3.79
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.22 0.87 2.08 3.67
Massachusetts Aa1/AA/AA+ 0.28 1.03 2.33 3.92
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.25 0.91 2.16 3.72
New Jersey Aa3/AA+/AA+ 0.32 1.2 2.58 4.05
New York Aa2/AA/AA 0.29 0.98 2.33 3.92
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.25 1.02 2.25 3.83
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.34 1.35 2.78 4.27
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.24 0.91 2.18 3.77
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA+ 0.47 1.25 2.58 4.15
Puerto Rico Baa1/BBB/BBB+ 1.42 3.07 4.38 5.67

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.