Jun. 27, 2011
Northeast: Plain/Insured GO Yield Curve*
State Ratings One-Year Five-Year 10-Year 30-Year
Connecticut Aa2/AA/AA 0.26 1.36 2.83 4.38
Delaware Aaa/AAA/AAA 0.21 1.18 2.63 4.23
Maine Aa2/AA/AA+ 0.25 1.26 2.76 4.35
Maryland Aaa/AAA/AAA 0.23 1.2 2.63 4.23
Massachusetts Aa1/AA/AA+ 0.27 1.4 2.87 4.43
New Hampshire Aa1/AA/AA+ 0.26 1.24 2.68 4.25
New Jersey Aa3/AA-/AA 0.46 1.76 3.23 4.73
New York Aa2/AA/AA 0.36 1.39 2.91 4.46
Pennsylvania Aa1/AA/AA+ 0.28 1.38 2.84 4.41
Rhode Island Aa2/AA/AA 0.4 1.67 3.1 4.66
Vermont Aaa/AA+/AAA 0.25 1.24 2.74 4.35
Dist. of Columbia Aa2/A+/AA- 0.48 1.58 3.23 4.83
Puerto Rico A3/BBB/BBB+ 1.43 3.45 4.88 5.78

Subscribe Now

Independent and authoritative analysis and perspective for the bond buying industry.

14-Day Free Trial

No credit card required. Complete access to articles, breaking news and industry data.